Gårdsråd videreføres av Norsk Landbruksrådgivning

tirsdag 2. februar 2016 00:00

Gårdsråd AS har inngått avtale med Norsk Landbruksrådgivning om konseptet gårdsråd. Målet er at bruken av gårdsråd skal nå ut til flere bønder.

Fra og med 1. februar 2016 har Norsk Landbruksrådgivning (NLR) overtatt konseptet "Gårdsråd". For NLR er det et mål å gjøre verktøyet "Gårdsråd" tilgjengelig for bønder over hele landet.

Vi registrerer med glede at gårdsråd nevnes flere ganger i den nye rekrutteringsmeldingen fra Landbruks- og matdepartementet. Også unge bønder i en oppstart kan ha stor nytte av å samle personer rundt seg i et råd som kan fungere som mentorer.

– Behovet for å bruke gårdsråd for norske bønder har ikke blitt mindre, men vi i Gårdsråd AS har ikke hatt kapasitet til å videreføre arbeidet. NLR er en landsdekkende rådgiverorganisasjon som vi tror kan videreføre arbeidet på en bedre måte, sier Ole Christen Hallesby.

Selskapet  Gårdsråd AS vil avvikles slik at det ikke oppstår misforståelser angående hvem som står for konseptet "Gårdsråd". Vi som eier og driver selskapet, Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen, vil fortsette vår rådgivnings- og kursvirksomhet på de andre delene av vår virksomhet, det vil si med generasjonsskifter og rådgivning på områdene  ledelse, veivalg, økonomi, samarbeid og krise- og konfliktlhåndtering. Dette vil skje gjennom enkeltpersonforetaket Ole Christen Hallesby.

Nyheter du tidligere har lest på disse hjemmesidene, vil du framover finne på Landkreditt Banks blogg og etterhvert på hallesby.no. 

Copyright Gårdsråd AS