Sparer på mindre kjøring

onsdag 2. april 2014 00:00

Syv bønder har sammen funnet oppskriften på hvordan de skal få redusert dieselkostnadene: Nøye noteringer og mer bevisst tankegang.

Utenfor Staffanstorp i  Lund i Sør-Sverige finner vi syv bønder som har solgt alle sine maskiner og etablert et maskinsamarbeid gjennom Torreberga maskinstation ab. Målet var å senke kostnadene. Nå har de fått erfaringer med hvordan de også reduserer utgiftene til drivstoff.

Det overordnede svaret er bedre logistikk. De erfarte at de kjørte mye på kryss og tvers og ville skape en større bevissthet omkring unødvendig dobbelkjøring. Det er 4 mil mellom de gårdene som er lengst fra hverandre, så det gjelder å tenke en ekstra gang før man kjører. Fokus ble satt på bedre planlegging og registrering av kjøring.

Henrik Jönsson, som er den som står for planlegging og registrering, mener at det har vært et ensidig fokus på effektiviteten på det enkelte felt eller jorde. Det har vært mindre fokus på tiden man har brukt mellom skiftene, tømming og fylling av maskiner, omkobling osv. En bedre planlegging og større bevissthet knyttet til dette har ikke bare spart dem for tid. Det dreier seg om store besparelser på kontoen for diesel.

– Tidligere hadde vi ikke like stor oversikt over hvor det ble av dieselen. Man driver ikke så mye med det i landbruket i dag slik de gjør innenfor andre bransjer der man regner nøyaktig på hva en vare koster. I landbruket er det ikke så vanlig, men det er nødvendig. Jeg har fått et helt annet syn på dette nå når jeg har sittet med tallene og sett hva det egentlig koster, sier Henrik Jönsson til Jordbruksaktuelt.

De oppnår sine besparelser gjennom nøye planlegging, registrering av tidsbruk og forbruk av drivstoff. Men ikke minst er en større bevissthet med å skape bedre utnyttelse.

– Mange bønder regner økonomien per felt, men glemmer alle mellomtransporter. Vi regner med alt. Flytter vi maskinene tar vi med de timene i beregningen. Det finnes sikkert de som synes vi er for nøye, men det er den eneste måten å få et klart bilde av økonomien og slippe unødvendige kostnader, sier Jønsson.

Jordbruksaktuelt: Holl kåll på alla körningar

Tidligere publisert av Ole Christen Hallesby på Landkreditt Bank

Copyright Gårdsråd AS